Spedycja kolejowa
Kompleksowa obsługa przesyłek od pojedynczych wagonów
po całe składy pociągów w komunikacji krajowej i międzynarodowej.
Spedycja samochodowa
Kompletna obsługa przesyłek całopojazdowych i kontenerowych
zarówno w kraju jak w komunikacji międzynarodowej.
Spedycja morska
Pełna organizacja dostaw drogą morską i śródlądową
wraz z zapewnieniem obsługi w portach.
Spedycja lotnicza
Całościowa obsługa przesyłek w komunikacji lotniczej.
Rozwiązania logistyczne
Pełna obsługa logistyczna w zakresie dostawy, magazynowania
i przeładunku towarów.

Rozwiązania logistyczne

Realizujemy pełną obsługę logistyczną kontraktów, począwszy od doboru właściwych środków transportu, drogi przewozu, poprzez zabezpieczenie ładunku, realizację niezbędnych przeładunków, składowanie aż po zorganizowanie wszelkich formalności celno – podatkowych.

zamknij