Spedycja kolejowa
Kompleksowa obsługa przesyłek od pojedynczych wagonów
po całe składy pociągów w komunikacji krajowej i międzynarodowej.
Spedycja samochodowa
Kompletna obsługa przesyłek całopojazdowych i kontenerowych
zarówno w kraju jak w komunikacji międzynarodowej.
Spedycja morska
Pełna organizacja dostaw drogą morską i śródlądową
wraz z zapewnieniem obsługi w portach.
Spedycja lotnicza
Całościowa obsługa przesyłek w komunikacji lotniczej.
Rozwiązania logistyczne
Pełna obsługa logistyczna w zakresie dostawy, magazynowania
i przeładunku towarów.

Spedycja samochodowa

Organizujemy kompleksową obsługę przesyłek całopojazdowych i kontenerowych w kraju, eksporcie i imporcie. Zapewniamy transport pojazdami najnowszych typów, dopuszczonych do ruchu krajowego jak i międzynarodowego.

Dostawy organizujemy najczęściej w systemie „door-to-door” lub w każdym innym trybie uzgodnionym uprzednio z klientem.

zamknij