Spedycja kolejowa
Kompleksowa obsługa przesyłek od pojedynczych wagonów
po całe składy pociągów w komunikacji krajowej i międzynarodowej.
Spedycja samochodowa
Kompletna obsługa przesyłek całopojazdowych i kontenerowych
zarówno w kraju jak w komunikacji międzynarodowej.
Spedycja morska
Pełna organizacja dostaw drogą morską i śródlądową
wraz z zapewnieniem obsługi w portach.
Spedycja lotnicza
Całościowa obsługa przesyłek w komunikacji lotniczej.
Rozwiązania logistyczne
Pełna obsługa logistyczna w zakresie dostawy, magazynowania
i przeładunku towarów.

Logistyka jakiej potrzebujesz!


"Cztery krótkie słowa, które podsumowują to, co wyniosło ludzi sukcesu
ponad poziom tłumu to: "a little bit more" (troszeczkę więcej).
Zrobili wszystko, czego od nich oczekiwano 
i troszeczkę więcej."  

Lou Vickery

zamknij