Spedycja kolejowa
Kompleksowa obsługa przesyłek od pojedynczych wagonów
po całe składy pociągów w komunikacji krajowej i międzynarodowej.
Spedycja samochodowa
Kompletna obsługa przesyłek całopojazdowych i kontenerowych
zarówno w kraju jak w komunikacji międzynarodowej.
Spedycja morska
Pełna organizacja dostaw drogą morską i śródlądową
wraz z zapewnieniem obsługi w portach.
Spedycja lotnicza
Całościowa obsługa przesyłek w komunikacji lotniczej.
Rozwiązania logistyczne
Pełna obsługa logistyczna w zakresie dostawy, magazynowania
i przeładunku towarów.

Oferta

USŁUGI SPEDYCYJNE AVENIS:

  • Fachowe doradztwo w zakresie transportu i spedycji krajowej i międzynarodowej. Informacje taryfowe i transportowe.
  • Pełna obsługa spedycyjno-transportowa ładunków w kraju, eksporcie i imporcie.
  • Spedycja ładunków specjalnych, niebezpiecznych i ponadgabarytowych.
  • Spedycja zwierząt żywych, artykułów spożywczych oraz innych ładunków wymagających specjalnych warunków transportu.
  • Spedycja ładunków uniwersalnym i specjalizowanym transportem samochodowym.
  • Pomoc w organizowaniu odpraw i załatwianiu formalności celnych.
  • Pomoc w realizacji logistycznej kontraktów.

 

AVENIS TO SPEDYTOR JAKIEGO POTRZEBUJESZ

zamknij