Spedycja kolejowa
Kompleksowa obsługa przesyłek od pojedynczych wagonów
po całe składy pociągów w komunikacji krajowej i międzynarodowej.
Spedycja samochodowa
Kompletna obsługa przesyłek całopojazdowych i kontenerowych
zarówno w kraju jak w komunikacji międzynarodowej.
Spedycja morska
Pełna organizacja dostaw drogą morską i śródlądową
wraz z zapewnieniem obsługi w portach.
Spedycja lotnicza
Całościowa obsługa przesyłek w komunikacji lotniczej.
Rozwiązania logistyczne
Pełna obsługa logistyczna w zakresie dostawy, magazynowania
i przeładunku towarów.

Spedycja kolejowa

Zajmujemy się kompleksową obsługą wszelkiego rodzaju przesyłek całowagonowych, grup wagonów i całych pociągów – towarów masowych, produktów chemicznych, artykułów spożywczych, przesyłek zwierząt żywych oraz wszelkich innych ładunków wymagających specjalnych warunków transportowych.

Organizujemy transport towarów zarówno w komunikacji krajowej jak również w eksporcie i imporcie, zgodnie z warunkami kontraktu handlowego i zlecenia spedycyjnego, z uwzględnieniem specyfiki danego rynku.

zamknij